ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1958

Όποιος αποδέχεται τις Αρχές και τους σκοπούς του Ομίλου μας και επιθυμεί να στηρίξει το έργο μας, μπορεί να εγγραφεί ως Μέλος του. 

                                                         Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.